Centrum technického vzdelávania, Trenčín

Centrum technického vzdelávania, Trenčín

Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO: 42025427

Informácie o inštitúcii Centrum technického vzdelávania, Trenčín

 

Všeobecné informácie o CTV

 

Kto sme a čo je našim cieľom

Sme skupina mladých ľudí združená v občianskom združení Centrum technického vzdelávania. Naša činnosť má nasledovné tri hlavné zamerania:

  • Vývoj - vývoj robotov vlastnej koncepcie pre potreby činnosti robotického tímu Tatran, výroba a vývoj podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
  • Vzdelávanie - krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania.
  • Múzeum - plánujeme zriadiť múzeum výpočtovej techniky a iných zaujímavých elektronických výrobkov.

 

Centrum technického vzdelávania

Sme skupina mladých ľudí združená v občianskom združení Centrum technického vzdelávania. Naša činnosť má nasledovné tri hlavné zamerania:

  • Vývoj - vývoj robotov vlastnej koncepcie pre potreby činnosti robotického tímu Tatran, výroba a vývoj podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
  • Vzdelávanie - krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania.
  • Múzeum - plánujeme zriadiť múzeum výpočtovej techniky a iných zaujímavých elektronických výrobkov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit